هاست حرفه ای سی پنل

انتخواب مبتدی تا حرفه ای
 • NCH 512MB

  15,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 512 مگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین ندارد
   دارای SSL رایگان
 • NCH 1GB

  17,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 1 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین ندارد
   دارای SSL رایگان
 • NCH 2GB

  22,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 2 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 3GB

  27,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 3 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 4GB

  36,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 4 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 5GB

  45,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 15 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 10GB

  60,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 10 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 15GB

  75,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 15 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود
   دارای SSL رایگان
 • NCH 20GB

  89,000 تومان ماهانه
  سفارش دهید
  • فضا 20 گیگابایت
   ترافیک نامحدود
   ساب دامنه نامحدود
   پارک دامنه نامحدود
   ادان دامین نامحدود